Videotuotannon ostaminen

Sisällöntuottajat kuvaamassa videota

Videoiden suosio on tänä päivänä kiistaton ja kaikki tutkimukset sekä kyselyt kertovat samaa kieltä. Videoita katsotaan paljon ja tullaan katsomaan entistä enemmän. Markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta videoiden hyödyntäminen haasteiden taklaamiseksi myyntiprosessien eri vaiheissa on lähes välttämätöntä, etenkin jos haluat tuloksia. Voidaan siis kysyä myös: Mitä menetät, tai mistä jäät paitsi, jos et osta videotuotantoa?

Videotuotannot ovat tulleet markkinoinnin ja myynnin tueksi jäädäkseen.

Videotuotannon ostoa miettiessä olet varmasti törmännyt ajatuksiin kustannuksista ja mahdollisesta toteutuksen hankaluudesta. Mitä videotuotanto maksaa, onko se kallista? Miten videotuotanto toteutetaan käytännössä? Tarvitaanko näyttelijöitä, kuka hoitaa suunnittelun? Entä kuvauspaikka? Kuka videotuotannon tekisi ja miksi juuri kyseinen taho?

”Videotuotannot ovat tulleet markkinoinnin ja myynnin tueksi jäädäkseen.”

Alkuun pääset luonnollisesti tutkimalla tarjontaa ja vertailemalla muutaman videoita tekevän yrityksen kotisivuilta löytyviä referenssejä ja mahdollisia hintaesimerkkejä. Kysyä kannattaa myös tutuilta, onko heillä kokemuksia videotuotannon ostamisesta. Hyvä olisi myös hahmottaa, mihin tarkoitukseen videota käytettäisiin, tai onko tarpeita mahdollisesti useita. Ei ole lainkaan haitaksi, mikäli itselläsi on myös jonkinlainen ajatus budjetin haarukasta. Ajatus budjetista helpottaa myös videon tuotantosuunnitelman ehdotuksen tekemistä.

Videotuotannon tekijä käy kanssasi läpi mihin tarkoitukseen videot tulevat ja mitä asioita niillä halutaan saada edistettyä. Videotuotanto voi olla rekryä varten, myyntikampanjaa varten esimerkiksi tv-mainontaan tai joillekin lukuisista sosiaalisen median kanavista. Videotuotannon tekijä on ammattilainen ja käy kanssasi läpi koko prosessin alusta loppuun asti. Aikatauluajatus on myös erittäin tärkeä tuotantoa ohjaava tekijä. Milloin videon pitäisi olla käytössäsi? 

Aikataulu olisi hyvä rakentaa niin, että tuotanto saataisiin polkaistua käyntiin viimeistään pari viikkoa ennen toivottua valmistumista. Mitä paremmin on aikaa, sitä helpompi on toteuttaa hyvälaatuista videotuotantoa. Ota heti yhteyttä ammattilaiseen ja katsokaa yhdessä milloin video olisi mahdollista saada toteutettua. Valitsemasi tuotantoyritys käy läpi tuotantoon tarvittavat asiat ja, mitä toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Kuvauspaikan valinnan, spiikkien sisällön sekä videolla tarvittavat henkilöt ja mahdollinen rekvisiitta. Kun olet ammattilaisen kanssa tekemisissä, niin videon tuottaminen on sinulle helppoa ja vaivatonta. Lopputulos on myös asianmukainen sekä hyvää laatua. 

Muistilista videotuotannon ostamiseen:

1. Mitä haluat kertoa videolla?
2. Mikä tai ketkä ovat videon kohderyhmää?
3. Mikä on ajatus budjetista?
4. Aikataulu? Hyvissä ajoin liikkeelle.
5. Tutki ja vertaile tarjontaa.
6. Pyydä tarjous ja valitse kumppani.